top of page

קורס מקוון לסגל אקדמי

10 שעות

כלים דיגיטלים
ללמידה שיתופית וחברתית

למידה שיתופית הינה מיומנות נדרשת במאה ה 21.

למידה שיתופית מקוונת יכולה להתקיים במהלך שיעור פרונטאלי,

או בתהליך מקביל המלווה את הקורס.

ביחידה זו נלמד כיצד לקיים למידה שיתופית מיטבית ומקוונת,
באמצעות כלים שונים.
 

ניישם את הלמידה בשדה ונלמד אחד מהשני.

לוח שיתופי

לוח שיתופי למעורבות כל הלומדים בלמידה אונליין ואופליין

נכיר כיצד לעשות שימוש יעיל בלוח שיתופי בלמידה, ככלי להבעת עמדה והשמעת קולו היחודי של כל לומד.

קבוצת למידה חברתית בפייסבוק

שימוש בפייסבוק כמערכת ניהול למידה

נכיר אפשרות חדשה ההופכת קבוצת פייסבוק למערכת ניהול למידה, עם יחידות לימוד, דיונים קבוצתיים ומעקב אחר הלמידה.

למידה שיתופית מעולם לא היתה פשוטה יותר !

Please reload

bottom of page