top of page

מודולות מקוונות
לשילוב בהשתלמויות

רוצים לשבץ כלים דיגיטלים בהשתלמות לקידום ההוראה מרחוק?
 

נבחר יחד את הכלי המתאים ביותר להשתלמות המתקיימת בבית ספרכם או בכל מסגרת.
כלי שישרת את הפדגוגיה, ויאפשר למורים ליישם את הלמידה בדרך טכנולוגית,
ללמידה מרחוק ומקרוב.

נלמד ביצירתיות לתת פתרונות להערכה חלופית, ללמידה אינטראקטיבית,
מגוונת ומעניינת, המערבת את התלמיד ומעוררת מוטיבציה.

כל מודולה מורכבת מ 6 ש"א מקוונות.

לביטוי יצירתי
ספר דיגיטלי
Story Jumper
אינטראקטיבים
Genially
מצגות, משחקים,חידונים
להערכה חלופית
עריכת וידאו
We Video
לגיוון והערכה חלופית
מגזין מקוון
Emaze & PPT
לעבודת צוות
Podcast
תכנית רדיו אינטרנטית
עם קומיקס
הומור ויצירתיות
Make Beliefs Comix
ליצירתיות
סרטון סטופ מושן
Stop Motion Studio
6 שעות
למעורבות רגשית
שאלון אישיות
uQuiz
בשפת האימוג'י
למידה רלוונטית
Emoji Pedia
לכתיבה אישית
ספר דיגיטלי
OurBoox
ומשחוק
למידה חוץ כיתתית
Goose Chase
עם מם
Meme Generator
הומור, וביטוי אישי
bottom of page