רוצים לשבץ כלים דיגיטלים בהשתלמות בית ספרית?
 

נבחר יחד את הכלי המתאים ביותר להשתלמות המתקיימת בבית ספרכם, בכל נושא.
כלי שישרת את הפדגוגיה, ויאפשר למורים ליישם את הלמידה בדרך טכנולוגית,
ללמידה מרחוק ומקרוב.

נלמד ביצירתיות לתת פתרונות להערכה חלופית, ללמידה אינטראקטיבית,
מגוונת ומעניינת, המערבת את התלמיד ומעוררת מוטיבציה.

כל מודולה מורכבת מ 6 שעות מקוונות.

6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות
6 שעות