מודולות מקוונות
לשילוב בהשתלמויות

רוצים לשבץ כלים דיגיטלים בהשתלמות לקידום ההוראה מרחוק?
 

נבחר יחד את הכלי המתאים ביותר להשתלמות המתקיימת בבית ספרכם או בכל מסגרת.
כלי שישרת את הפדגוגיה, ויאפשר למורים ליישם את הלמידה בדרך טכנולוגית,
ללמידה מרחוק ומקרוב.

נלמד ביצירתיות לתת פתרונות להערכה חלופית, ללמידה אינטראקטיבית,
מגוונת ומעניינת, המערבת את התלמיד ומעוררת מוטיבציה.

כל מודולה מורכבת מ 6 ש"א מקוונות.

6 שעות