top of page

קורס מקוון לסגל אקדמי

10 שעות

מפות חשיבה אונליין
ככלי יעיל לארגון מידע וחשיבה משותפת

מפת חשיבה משמשת להצגה ויזואלית של רעיונות. זהו כלי יעיל לסיעור מוחות, ולעידוד חשיבה מסתעפת.

שימוש במפות חשיבה בלמידה מסייע לפיתוח החשיבה היצירתית, לארגון מידע ופתרון בעיות.

נלמד כיצד להשתמש בשיעור במפות חשיבה אונליין,
להמחיש כל דיון בכיתה באמצעות הצגה ויזואלית בהירה. 

נתנסה בכלים, נפתח יחד את החשיבה היצירתית וניישם את הלמידה בשדה.

Bubbl.us

מפת חשיבה ידידותית ומעוצבת

MindMup

מפת חשיבה עם אפשרויות שיתוף

Please reload

bottom of page