top of page

קורס מקוון לסגל אקדמי

10 שעות

אינפוגרפיקה
מפשטת נושאים מורכבים

אנחנו מחווטים לחזותיות!

תשומת הלב שלנו באופן טבעי נמשכת לדימויים ויזואלים משולבי טקסט.

כולנו נבין ונזכור טוב יותר מידע שהוצג לנו חזותית.

זו הסיבה שאינפוגרפיקה היא כלי כל כך יעיל ללמידה !

נלמד כיצד לשלב אינפוגרפיקה בהרצאה פרונטאלית או  דיגיטלית, ולהפוך כל שיעור לנגיש, ברור, זכיר וחוויתי.

 

נכיר שני סגנונות של אינפוגרפיקה:
 

  • אינפוגרפיקה סטטית.

  • אינפוגרפיקה אינטראקטיבית.
     

נתנסה בכלים, ניישם אותם בשדה, נשתף עמיתים ונקבל משוב.

אינפוגרפיקה

Canva

אינפוגרפיקה סטטית

Genially

אינפוגרפיקה אינטראקטיבית

Please reload

רוצים דוגמא לאינפוגרפיקה אינטראקטיבית?
דפדפו עם החצים למטה:
bottom of page