MEME

מם היא תופעה בה מתפשט פרסום כלשהו (לרוב תמונה) באופן מהיר, לאנשים רבים, דרך רשת האינטרנט.  

שילוב מם בשיעור או הרצאה היא דרך מצוינת לשלב הומור ולאפשר לכל לומד להביע את עצמו במלל או בדימוי וזואלי.

Make Beliefs Comix

שימוש בקומיקס כדרך להציג נושא מנקודת מבט משעשעת ומפרספקטיבה מרעננת.

Please reload