נושאי הקורס:

למידה ניידת וחוץ כיתתית

הדברים הבאמת המעניינים מתרחשים מחוץ לכיתה

 על סביבות למידה גמישות ושימוש במרחבים חדשים ומכשירים ניידים, כמנוע לחשיבה יצירתית ולמידה מנקודות מבט חדשות.

כיתה הפוכה

כשהמורה הופך ממרצה למנחה

הופכים את הסדר: ההקניה מתבצעת בבית דרך סרטונים, בקצב המתאים לתלמיד. בכיתה: מתרגלים, דנים ויוצרים. 

נלמד כיצד לתכנן וליצור שיעורים במתודת כיתה הפוכה.

סטוריטלינג בעידן הדיגיטלי

?איך אפשר לספר סיפור במתמטיקה

למידה דרך סיפור היא כלי עוצמתי המרחיב את גבולות הדמיון ומפתח מיומנויות אוריינות שונות.

התלמיד יוצר באמצעות המדיה הדיגיטלית סיפור המעמיק את ההבנה שלו בנושא ומחבר אותו באופן רגשי לתוכן הנלמד.

Please reload