top of page
הוראה דיפרנציאלית

כיצד נגוון במתודות הוראה?

מודולה: 10 שעות

הוראה דיפרנציאלית, פרסונליזציה, היא אחד האתגרים הקשים ביותר העומדים בפני כל מורה.

 

כיצד ניתן מענה לשונות בין התלמידים?

 

אחת הדרכים המרכזיות היא גיוון בדרכי ההוראה. 

ככל שנשתמש בדרכים מגוונות יותר בהוראה, כך נצליח להקיף סגונות למידה רבים יותר, להגיע למספר רב יותר של התלמידים, ולאפשר לכל תלמיד ללמוד בדרך המתאימה לו.

בקורס זה נחשף ל 3 מתודות הוראה חדשניות הפורצות את גבולות הכיתה ואת הדרכים המסורתיות להוראה.

מה משותף לכל המתודות?
 

  • למידה פעילה, חוויתית ורלוונטית.

  • המורה מנחה ולא מרצה.

  • פיתוח מיומנויות המאה ה 21: עבודת צוות, יצירתיות, חקר ולומד עצמאי, יוזמה והמצאה, חשיבה מסדר גבוה, גמישות מחשבתית ורב תחומיות.

נושאי הקורס:

למידה ניידת וחוץ כיתתית

הדברים הבאמת המעניינים מתרחשים מחוץ לכיתה

 על סביבות למידה גמישות ושימוש במרחבים חדשים ומכשירים ניידים, כמנוע לחשיבה יצירתית ולמידה מנקודות מבט חדשות.

כיתה הפוכה

כשהמורה הופך ממרצה למנחה

הופכים את הסדר: ההקניה מתבצעת בבית דרך סרטונים, בקצב המתאים לתלמיד. בכיתה: מתרגלים, דנים ויוצרים. 

נלמד כיצד לתכנן וליצור שיעורים במתודת כיתה הפוכה.

סטוריטלינג בעידן הדיגיטלי

?איך אפשר לספר סיפור במתמטיקה

למידה דרך סיפור היא כלי עוצמתי המרחיב את גבולות הדמיון ומפתח מיומנויות אוריינות שונות.

התלמיד יוצר באמצעות המדיה הדיגיטלית סיפור המעמיק את ההבנה שלו בנושא ומחבר אותו באופן רגשי לתוכן הנלמד.

Please reload

מוכר לגמול השתלמות אופק חדש ועוז לתמורה

קורס מקוון

bottom of page