top of page

קורס מקוון

כלים דיגיטלים ליצירתיות
בכיתה הסינכרונית והפיסית 

בקורס זה, נכיר אסטרטגיות ועקרונות לפיתוח חשיבה יצירתית,

ונתמקד בכלים דיגיטלים חדשנים לתרגול העקרונות הללו בלמידה מרחוק ומקרוב.

ההדרכה על הכלים מלווה בדוגמאות מקוריות, לישום בתחומי דעת שונים.

נושאי הקורס:

התנסות בשאלות ותשובות פוריות

תכנית רדיו אינטרנטית - Podcast

נכיר מקרוב את תופעת הפודקאסט הצומחת, ונתרגל הקלטה של פודקאסט

ככלי יצירתי לשאילת שאלות ותשובות.

שילוב הומור בכיתה כבסיס לאקלים יצירתי

באז ויראלי - Meme

נבין מקרוב מהו מים, כיצד יוצרים מים, לתרגול מושגים ורעיונות, בדרך הומוריסטית ורלוונטית לעולם התלמידים.

גיוון מרחבי למידה - למידה חוץ כיתתית

משחק משימות קבוצתי- GooseChase

נכיר אפליקציה משעשעת, בסגנון חפש את המטמון, הפורצת את הלמידה מחוץ לגבולות הכיתה, מתרגלת עבודת צוות ומעודדת יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא.

חשיבה מסתעפת ומתכנסת

מפת חשיבה שיתופית - ​Whimsical

נעמיק באפשרויות שמקנה לנו מפת חשיבה שיתופית, לתרגול חשיבה יצירתית, פתרון בעיות ועבודת צוות.

תרגול שאילת שאלות מצד התלמידים

עיתון מקוון

נכיר תבניות וכלים שונים ליצירת עיתון מקוון, ככלי יצירתי לתרגול שאלות שבאמת מעניינות את התלמידים.

Please reload

מוכר לגמול השתלמות

אופק חדש ועוז לתמורה

bottom of page