נושאי הקורס:

  • מה זאת החיה הזאת "יצירתיות" ולמה ממש כדאי לנו לעודד אותה בקרב התלמידים שלנו?

  • האם בתי ספר מדכאים יצירתיות?

  • כיצד נייצר סביבה מושכת, המגרה את התלמיד לביטוי יצירתי?

  • כך שואלים שאלות המעודדות חשיבה יצירתית !

  • אילו שאלות ילדים שואלים?

  • איך יצירתיות עוזרת לפתרון בעיות?  על חשיבה מסתעפת

  • כיצד נתרגל פתרון בעיות יצירתי בכיתה?  על חשיבה מתכנסת

  •  איך נגוון ונעצב את מרחבי הלמידה הפיסיים כדי לעודד יצירתיות?

  • איך נעודד יצירתיות וחדשנות באמצעות מתודות הוראה מגוונות?

  • מסכמים, משתפים בתוצרים ולומדים מעמיתים.