top of page

קורס מקוון

להפליג על כנפי הדמיון
אסטרטגיות לפיתוח חשיבה יצירתית

מהו בכלל המושג החמקמק הזה יצירתיות?
האם כל אחד מאיתנו יכול להיות יצירתי?
מדוע היום, יותר מתמיד, כל כך חשוב לעודד יצירתיות בקרב התלמידים שלנו?
והכי חשוב - איך עושים את זה?

 

על שאלות אלו ועל עוד רבות אחרות נענה במהלך הקורס.

 • נבדוק כיצד, בלי לשים לב, אנחנו שמים חסמים בדרך ליצירתיות.

 • נכיר אסטרטגיות ועקרונות לעידוד יצירתיות בכיתה.

 • נקבל כלים, רעיונות ודוגמאות ליישום העקרונות הללו בכיתה,

     בדרך מהנה, משחקית וחוויתית.

 

הקורס הוא קורס פרקטי.

הכלים שתקבלו ישמשו אתכם בכיתה כבר מחר בבוקר.

המטרה שלי בקורס הזה היא לאפשר לכל אחד מכם לפתח את שריר היצירתיות, לתרגל ולאמן דרכי חשיבה אחרות ולהעביר אותן הלאה לתלמידים.

נושאי הקורס:

 • מה זאת החיה הזאת "יצירתיות" ולמה ממש כדאי לנו לעודד אותה בקרב התלמידים שלנו?

 • האם בתי ספר מדכאים יצירתיות?

 • כיצד נייצר סביבה מושכת, המגרה את התלמיד לביטוי יצירתי?

 • כך שואלים שאלות המעודדות חשיבה יצירתית !

 • אילו שאלות ילדים שואלים?

 • איך יצירתיות עוזרת לפתרון בעיות?  על חשיבה מסתעפת

 • כיצד נתרגל פתרון בעיות יצירתי בכיתה?  על חשיבה מתכנסת

 •  איך נגוון ונעצב את מרחבי הלמידה הפיסיים כדי לעודד יצירתיות?

 • איך נעודד יצירתיות וחדשנות באמצעות מתודות הוראה מגוונות?

 • מסכמים, משתפים בתוצרים ולומדים מעמיתים.

מוכר לגמול השתלמות אופק חדש ועוז לתמורה

bottom of page