פיתוח מקצועי למרצים וסגל אקדמי

סדנאות מקוונות לקידום ההוראה והלמידה הדיגיטלית

הכשרות בתחום טכנולוגיות הוראה, מוצעות לסגל האקדמי במכללות ובאוניברסיטאות. 

סדנאות מקצועיות בלמידה מרחוק, בקצב אישי, ללא מגבלת זמן ומקום.

 

בסדנאות המרצים רוכשים כלים ומיומנויות להוראה חדשנית, אינטראקטיבית,
מותאמת לעידן הדיגיטלי.

 

סדנאות קצרות, המורכבות ממפגשים סינכרונים, א-סינכרונים וישום הלמידה בשדה.

בדגש על זמינות מנחה, ליווי ומשוב אישי, שיתוף עמיתים, למידה חוויתית ורלוונטית.

10 שעות
10 שעות
10 שעות
10 שעות